Wymagania lokalowe

Wymagania dla pracowni psychologicznej:

1. Jedno pomieszczenie o powierzchni:

2. Jeno pomieszczenie o powierzchni: